REKLAMÁCIA

DOBA REKLAMÁCIE

 • je v našom záujme vybaviť vašu reklamáciu čo najskôr ak vašej spokojnosti. Hoci je zákonná lehota na reklamáciu 30 dní, spravidla všetko vyriešime v priebehu niekoľkých dní.

ZÁRUČNÁ DOBA

  1. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov a beží od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
  2. Táto záručná doba môže byť dlhšia/kratšia v závislosti na dátume spotreby uvedenom na obale produktu. Záručná doba je potom obmedzená dátumom spotreby.
   1. údaj o spotrebe je najčastejšie označený na obale ako „spotrebujte do/best before“ alebo „dátum minimálnej trvalosti“
   2. údaj o spotrebe nemusí byť označený na obale v prípade, že jeho minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov
   3. v takom prípade býva na obale grafické znázornenie otvorenej nádobky krému
   4. údaj uvedený v nádobke krému udáva, ako dlho od otvorenia je možné produkt používať
   5. najčastejšími údajmi sú 12M popr, 24M, ktoré značia 12 mesiacov popr. 24 mesiacov od otvorenia

KEDY REKLAMOVAŤ

  1. Zákazník má právo reklamovať tovar pokiaľ ho obdrží v rozpore s kúpnou zmluvou alebo sa v záručnej dobe produktu objavia skutočnosti znemožňujúce jeho obvyklé používanie.
  2. Zákazník je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil jeho prípadné vady a poškodenia. Pokiaľ nejaké nájde, je povinný ich bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.
  3. V prípade, že kupujúci preberá zásielku od prepravcu či vo výdajnom mieste sprostredkovateľa (nie predávajúceho), je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov zásielky av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi či sprostredkovateľovi, viď Obchodné podmienky.
  4. V prípade stretnutia porušenia prepravného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí alebo poškodení zásielky nemusí (odporúčame!) zákazník zásielku od prepravcu prevziať. Taká odmietnutá zásielka bude vrátená predávajúcemu, ktorý na jej základe vyexpeduje na svoje náklady v najkratšom možnom čase náhradné produkty.

AKO OZNÁMIŤ REKLAMÁCIU

  1. Zákazníkom odporúčame najprv sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše kontaktné údaje, kde sa s Vami pokúsime nájsť čo najoptimálnejšie riešenie Vášho problému.
   1. info@realbeauty.sk
   2. +420 774 555 633
  2. Produkty môžete poslať poštou na adresu skladu Predávajúceho: Real Beauty CZ & SK, Unhošťská 368, 273 57 Červený Újezd – Praha západ, ČR. V takom prípade prosíme o pripojenie krátkeho vyjadrenia dôvodu reklamácie.
  3. Na uplatnenie reklamácie je nutné priložiť originál alebo kópiu pokladničnej účtenky či faktúry. V krajnom prípade je možné použiť iba číslo objednávky, kedy môže doklad vyhľadať sám predávajúci.
  4. Pre uplatnenie reklamácie je nutné, aby na seba zákazník zanechal kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, ideálne aj číslo účtu na vrátenie kúpnej ceny v prípade uznania reklamácie).
  5. Pri odovzdávaní reklamácie môže zákazník uviesť požadovanú formu kompenzácie (nový produkt, náhradný produkt, zľava na tovar, vrátenie čiastky formou poukazu na nákup, vrátenie čiastky). Predajca sa bude snažiť tejto požiadavke vyhovieť. Nie je však pre neho zaväzujúce a môže sa zmeniť po dohode so zákazníkom.

PRIEBEH A RIEŠENIE REKLAMÁCIE

  1. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí Vás budeme písomne informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s Vami spojiť aj telefonicky.
  2. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady nebude spravidla trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.

KEDY NEMOŽNO REKLAMOVAŤ

  1. Predávajúci prehlasuje, že tovar nemožno reklamovať v týchto prípadoch:
   1. použité kozmetické prípravky bez zjavnej závady nemožno vracať z hygienických dôvodov;
   2. tovar s uplynutým či obmedzeným dátumom spotreby alebo použitím, pokiaľ táto skutočnosť bola známa zákazníkovi už v dobe nákupu;
   3. vada vzniknutá na veci je spôsobená bežným opotrebením;
   4. chyba tovaru je spôsobená zákazníkom a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, údržbou či mechanickým poškodením;
   5. vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.
   6. zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samu o sebe považovať za vadu tovaru.